Huisvrienden

Sinds 1 januari 2011 kent de Stichting Walter Maas, eigenaar van Huize Gaudeamus, zogenaamde Huisvrienden. Huisvrienden zijn letterlijk vrienden van Huize Gaudeamus, die er samen met het bestuur van de Stichting Walter Maas voor willen zorgen dat het Huis in stand blijft en zo veel mogelijk zijn oorspronkelijke functie als ‘muziekhuis’ kan blijven vervullen. Maandelijks worden er voor de huisvrienden culturele activiteiten georganiseerd. De kring Huisvrienden groeit gestaag en omvat inmiddels ruim 50 deelnemers

Huisvriendenavonden

Huisvrienden worden uitgenodigd voor de maandelijkse Huisvriendenavonden, waaraan in het verleden gasten aan meewerkten zoals Jaap van Zweden, prof. dr. Hans Clevers, prof. ir. Klaas van Egmond,  drs. Ivo Niehe, prof. dr.Hans Achterhuis, drs. Leo Samama, Jos van Veldhoven, Maartje van Weegen, Louis Andriessen, prof. dr. Erik Scherder en prof. dr. Martin Veltman

Daarnaast organiseert het bestuur jaarlijks een barbeque en kerstdiner voor de huisvrienden

Huisvriend worden

De stichting verwelkomt graag nieuwe huisvrienden die het huis en/of muziek een warm hart toedragen. Voor meer informatie en aanmelding als Huisvriend kunt u zich wenden tot de secretaris van het bestuur Pascal Rijnders

Doneren

Huisvrienden doneren jaarlijks een bedrag van € 500,00 dat vanwege de Culturele ANBI-registratie  van Stichting Walter Maas fiscaal aftrekbaar is en bij het vastleggen van een jaarlijkse bijdrage voor tenminste vijf jaar bedraagt de fiscale aftrek zelfs 125%. Voor meer informatie en het formulier ‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’ kunt u terecht bij de secretaris van het bestuur Pascal Rijnders

Agenda Huisvriendenavonden 2023

Sep

19

2023

 

Dinsdag 20:00

De bekende schrijver Arthur Japin vertelt over diens boek ‘Wat stilte wil’ waarin Julius Röntgen voorkomt. De ‘muzikale ouverture’ wordt verzorgd door de Spaanse celliste Maria Suárez López die Röntgen’s Sonate in B - die ook in het boek wordt genoemd - zal spelen

Besloten bijeenkomst

Aanmelding niet nodig

Recente Huisvriendenavonden 2023

Sep

1

2023

 

Vrijdag 20:00

Een moderator van de Stichting Gaudeamus ging in gesprek met de jonge componisten die genomineerd zijn voor de Gaudeamus Award in het kader van het Gaudeamus Festival dat van 6 t/m 10 september a.s. in Utrecht plaats vond

Afgerond

Mei

25

2023

 

Donderdag 20:00

Als gast hadden wij de directeur van het Festival Oude Muziek Utrecht Xavier Vandamme, die onder meer het programma van het komende festival heeft toegelicht. De ‘muzikale ouverture’ werd verzorgd door de ons inmiddels goede bekende celliste Maya Fridman

Afgerond

April

26

2023

 

Woensdag 20:00

De inleider was Simon Klingen. Hij is dé expert op het gebied van bos en bosbeheer en adviseur van gemeenten, Staatsbosbeheer en particuliere boseigenaren. Hij schreef boeken om aan leken bos en bosbeheer te duiden. Maar ook om de rol van het bos in het klimaatvraagstuk duidelijk te maken. In zijn bijdrage ging hij in op de 21 misverstanden over bos en bomen. De ‘muzikale ouverture’ werd verzorgd door de Bilthovense pianist Xavier Boot

Afgerond

Zie ook: www.klingenbomen.nl

Maart

26

2023

 

Zondag 16:00

Inleider was de filosoof en cultureel antropoloog prof. dr. Petran Kockelkoren met als titel: “Hoe ver reikt onze waarneming?”. De ‘muzikale ouverture’ werd gespeeld door de ‘bewoner’ van ons atelier componist/pianist Victor Lange

Afgerond

Feb

26

2023

 

Zondag 16:00

Onze voorzitter Hans Zwarts hield zijn lezing ‘Weemoed en afwijzing’ over het kolonialisme in Indië vóór de Tweede Wereldoorlog. De ‘muzikale ouverture’ werd verzorgd door pianist Xavier Boot met zelf gecomponeerde muziek geïnspireerd door de gamelan

Afgerond

Jan

29

2023

 

Zondag 16:00

Huisvriend Guus van Montfort vertelde over zijn onlangs verschenen boek 'De zorg is van patiënten en de zorgprofessionals!’. De ‘muzikale ouverture’ werd verzorgd door een goede bekende t.w. Ketevan Sharumashvili

Afgerond